Tag Archives: tuyển sinh thạc sĩ

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh sau Đại học năm 2013

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2013 như sau: I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: 1/ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – ngân hàng, mã số: 60 34 02 01 2/ Nghiên cứu sinh

ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ khóa 19 (2013-2015)

Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ tháng 03 năm 2013 như sau: I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH: 1. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính – Mã số: 60.38.01.02 2. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự – Mã số: 60.38.01.03 3.