Tag Archives: tuyển sinh sau Đại học

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh sau Đại học năm 2013

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2013 như sau: I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: 1/ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – ngân hàng, mã số: 60 34 02 01 2/ Nghiên cứu sinh