Tag Archives: tuyển sinh lớp 10 công lập

Tuyển sinh lớp 10 công lập căng như đại học

Sở dĩ có tình trạng ôn luyện căng thẳng như vậy là vì chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học này giảm gần 1.400 chỉ tiêu, chỉ đáp ứng được 67% nhu cầu của học sinh; khối các trường ngoài công lập cũng giảm hơn 2.700 chỉ tiêu. Tuyển