Tag Archives: tuyển sinh cao đẳng 2013

Tuyển sinh cao đẳng 2013 lâm vào tình cảnh khó khăn

Để cứu vớt tình trạng này, từ đầu tháng 3, khi các thí sinh bắt đầu nghiên cứu để nộp hồ sơ ĐKDT, trường đã khoán cho cán bộ trong trường mỗi người ít chỉ tiêu đi tuyên truyền về ngành nghề đào tạo của nhà trường để vận động thí sinh đăng ký dự