Tag Archives: thi tốt nghiệp

Trước khi vào phòng thi tốt nghiệp thí sinh cần lưu ý

Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp các thí sinh cần lưu ý những quy định như: không nên dùng 2 màu viết khác nhau trong bài thi, đến sau 15 phút kể từ khi bắt đầu làm bài thi sẽ không được dự thi… Tránh phạm quy khi thi tốt nghiệp THPT Chuẩn

Bộ giáo dục sẽ thanh tra bất ngờ kì thi tốt nghiệp

Bộ giáo dục sẽ thanh tra bất ngờ ký thi tốt nghiệp THPT 2013: theo Thanh tra Bộ, năm nay sẽ thành lập 10 đoàn thanh tra chia nhỏ đến các địa phương trên cả nước thanh tra dưới hình thức không báo trước. Địa điểm đến cho từng buổi là quyền của đoàn thanh