Tag Archives: phạm quy thi tốt nghiệp THPT

Trước khi vào phòng thi tốt nghiệp thí sinh cần lưu ý

Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp các thí sinh cần lưu ý những quy định như: không nên dùng 2 màu viết khác nhau trong bài thi, đến sau 15 phút kể từ khi bắt đầu làm bài thi sẽ không được dự thi… Tránh phạm quy khi thi tốt nghiệp THPT Chuẩn