Tag Archives: máy tính cầm tay

Các loại máy tính cầm tay được đem vào phòng thi

Theo Bộ, các máy tính được phép mang vào phòng thi là máy không có chức năng soạn thảo văn bản, như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại; không có thẻ nhớ. Chỉ có những máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác…)