Tag Archives: kỳ thi tốt nghiệp

Bộ giáo dục sẽ thanh tra bất ngờ kì thi tốt nghiệp

Bộ giáo dục sẽ thanh tra bất ngờ ký thi tốt nghiệp THPT 2013: theo Thanh tra Bộ, năm nay sẽ thành lập 10 đoàn thanh tra chia nhỏ đến các địa phương trên cả nước thanh tra dưới hình thức không báo trước. Địa điểm đến cho từng buổi là quyền của đoàn thanh