Tag Archives: khối KHXH&NV

Đối tượng tuyển thẳng và xét tuyển đại học An Giang

Trường Đại học An Giang lấy 5% tổng chỉ tiêu các ngành ĐH (không lấy CĐ) với khoảng 150 thí sinh: 100 cho các ngành thuộc khối KHTN&KT và 50 cho các ngành thuộc khối KHXH&NV, chỉ tiêu này thuộc chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của trường. Thông báo của Trường ĐH An Giang