Tag Archives: Học viện Công Nghệ Quốc Gia

Học bổng lên đến 100% học phí tại New – Zealand

NTEC là một cơ sở giáo dục uy tín và chất lượng tại New Zealand. Các khoá học của trường được thiết kế theo hướng tập trung cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tế chuẩn bị cho học viên tìm kiếm việc làm. Giới thiệu về trường: Học viện Công Nghệ Quốc Gia