Tag Archives: đào tạo thạc sĩ

ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ khóa 19 (2013-2015)

Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ tháng 03 năm 2013 như sau: I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH: 1. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính – Mã số: 60.38.01.02 2. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự – Mã số: 60.38.01.03 3.