ĐH Thương mại tuyển sinh sau ĐH đợt 1 năm 2013

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1, năm 2013 như sau:

1. Đào tạo trình độ thạc sĩ
1.1 Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
+ Kế toán
+ Kinh doanh thương mại
+ Tài chính – Ngân hàng
+ Quản lý kinh tế
+ Quản trị kinh doanh
Mã số 60340301
Mã số 60340121
Mã số 60340201
Mã số 60340410
Mã số 60340102
Chỉ tiêu dự kiến 80
Chỉ tiêu dự kiến 80
Chỉ tiêu dự kiến 80
Chỉ tiêu dự kiến 80
Chỉ tiêu dự kiến 80
1.2 Hình thức và thời gian đào tạo
– Hình thức đào tạo: tập trung và không tập trung
– Thời gian đào tạo: 1,5 năm
1.3 Hình thức tuyển sinh: THI TUYỂN
Các môn thi:
– Môn cơ bản: Toán cao cấp
– Môn cơ sở ngành:
+ Nguyên lí kế toán: đối với chuyên ngành Kế toán
+ Marketing căn bản: đối với chuyên ngành Kinh doanh thương mại
+ Nhập môn Tài chính – Tiền tệ: đối với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng
+ Kinh tế thương mại đại cương: đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế
+ Quản trị học: đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh
– Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh (môn điều kiện)
1.4 Điều kiện dự thi
1.4.1 Điều kiện văn bằng
a) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.
Quy định cụ thể về ngành đúng và ngành phù hợp như sau:
– Đối với chuyên ngành Kế toán: có bằng tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kế toán – Tài chính.
– Đối với chuyên ngành Kinh doanh thương mại: có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Kinh doanh (Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Kinh doanh Bất động sản, Quản trị kinh doanh).
– Đối với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng: có bằng tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế ngân hàng, Kinh tế tài chính, Kinh tế bảo hiểm, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Kinh doanh chứng khoán, Tài chính quốc tế, Hải quan, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Kế toán ngân hàng.
– Đối với chuyên ngành Quản lý kinh tế: có bằng tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành Kinh tế.
– Đối với chuyên ngành Quản trị kinh doanh: có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Kinh doanh Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Marketing, Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học quản lý, Quản trị văn phòng, Thương mại điện tử.
b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành đăng kí dự thi.
Quy định cụ thể về ngành gần như sau:
– Chuyên ngành Kế toán: có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm.
– Chuyên ngành Kinh doanh thương mại: có bằng tốt nghiệp đại học các ngành còn lại của khối ngành Kinh doanh và Quản lý; khối ngành Kinh tế.
– Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng: có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý.
– Chuyên ngành Quản lý kinh tế: có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý (Quản trị kinh doanh, Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản lý khách sạn, Quản lý nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán – Tài chính, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng).
– Chuyên ngành Quản trị kinh doanh: có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Luật kinh tế.
Những thí sinh thuộc nhóm ngành đúng và ngành phù hợp không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Những thí sinh thuộc nhóm ngành gần, trước khi dự thi phải học bổ sung một số học phần trong chương trình đào tạo đại học của chuyên ngành đăng kí dự thi. Chương trình học bổ sung theo quy định của Trường Đại học Thương mại.
Lưu ý: Những thí sinh đăng kí dự thi có bằng tốt nghiệp đại học ngành/ chuyên ngành không nằm trong danh mục các ngành/ chuyên ngành đã nêu ở trên (các ngành/ chuyên ngành theo quy định cũ trước đây), Trường ĐHTM sẽ căn cứ vào Bảng điểm học đại học để xét điều kiện về văn bằng đối với từng trường hợp cụ thể.
1.4.2 Điều kiện thâm niên công tác
Đối tượng tuyển sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những đối tượng còn lại được dự thi sau khi tốt nghiệp ít nhất 1 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi.
1.5 Chính sách ưu tiên
Thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT- BGDĐT ngày 28/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đào tạo trình độ tiến sĩ
2.1 Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến
+ Kế toán Mã số 62340301 Chỉ tiêu dự kiến 20
+ Kinh doanh thương mại Mã số 623401 21 Chỉ tiêu dự kiến 20
+ Quản lý kinh tế Mã số 62340410 Chỉ tiêu dự kiến 20
2.2 Hình thức và thời gian đào tạo
– Hình thức đào tạo tập trung: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học.
– Hình thức đào tạo không tập trung: 4 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 5 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.
2.3 Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN

3. Kế hoạch tuyển sinh
– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu thống nhất của Trường): từ ngày 5/12/2012 đến hết ngày 22/2/2013.
– Thời gian thi: Dự kiến ngày 22,23,24/3/2013 tại Trường Đại học Thương mại.

Ghi chú: Trường ĐHTM không gửi Giấy báo thi tới từng thí sinh. Thông báo lịch thi chính thức sẽ được đăng tải trên Website của Trường http://www.vcu.edu.vn (Thư mục Khoa Sau đại học, file Tuyển sinh) từ ngày 7/3/2013. Những thí sinh có nhu cầu nhận Giấy báo thi bằng văn bản, liên hệ trực tiếp tại Văn phòng khoa Sau đại học vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 7/3/2013.
Chương trình, thời gian học các học phần bổ sung trình độ đại học theo chuyên ngành đăng kí dự thi cao học của thí sinh và các thông tin chi tiết khác xem tại Bảng tin Khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương mại, hoặc liên hệ theo số máy của Văn phòng Khoa Sau đại học: (04) 38374115

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Cùng danh mục