Tuyển sinh sau đại học

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển sinh sau Đại học năm 2013

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2013 như sau: I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO: 1/ Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – ngân hàng, mã số: 60 34 02 01 2/ Nghiên cứu sinh

ĐH Thương mại tuyển sinh sau ĐH đợt 1 năm 2013

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1, năm 2013 như sau: 1. Đào tạo trình độ thạc sĩ 1.1 Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến + Kế toán + Kinh doanh thương mại + Tài chính – Ngân hàng + Quản lý kinh

ĐH Tôn Đức Thắng tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2013

Các ngành tuyển sinh: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật hóa học, Kế toánn, Quản trị kinh doanh. THỜI GIAN TUYỂN SINH: Dự kiến ngày 22, 23/06/2013

Học viện Tài chính tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2013

Học viện Tài chính thông báo tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt I năm 2013, với 02 chuyên ngành sau đây: 1. Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 2. Kế toán Mã số: 60.34.03.01 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao

ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ khóa 19 (2013-2015)

Trường Đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ tháng 03 năm 2013 như sau: I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH: 1. Luật Hiến pháp và Luật Hành chính – Mã số: 60.38.01.02 2. Luật Dân sự và Tố tụng dân sự – Mã số: 60.38.01.03 3.